Εκδηλώσεις

Τι είναι μία εκδήλωση του BEST για τους φοιτητές;
Κατά τη διάρκεια του έτους, ο BEST διοργανώνει διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη της αποστολής: την ανάπτυξη των φοιτητών!
Με τη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές, οι φοιτητές-μέλη των πανεπιστημίων έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις διεθνείς τους εμπειρίες, να δημιουργήσουν καινούριους δεσμούς, να βελτιώσουν την αγγλική τους γλώσσα και να αποκτήσουν ατελείωτη διασκέδαση.